Provsamlingar Väst


Här publiceras forskningsprovsamlingar registrerade under Biobank Väst. Informationen publiceras efter samtycke från provsamlingsansvarig och är baserade på information från: biobanksansökan, provsamlingsansvarig och projektbeskrivning enligt ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM).Laddar...